ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2
Broniewskiego Władysława 14 15-959 Białystok
856512167 zsmbialystok@wp.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2

dodaj do schowkadodaj do schowka
 • Poleć firmę:
  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Array
 • Napisz do firmy:
  Administratorem danych osobowych jest Podlaskie Centrum Informacji sp. z o.o. i ogłoszeniodawca. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych i Twoich uprawnień znajdziesz w Polityka Prywatności.


 • Zgłoś błąd:
Opis
SZKOŁA MECHANICZNA


NAJSTARSZA SZKOŁA TECHNICZNA NA PODLASIUMisją Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku jest organizowanie zajęć specjalistycznych w systemie szkolnym i kursowym dla uczniów i nauczycieli, ale także osób dorosłych pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Stwarzamy każdemu warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Realizując ideę uczenia się przez całe życie, włączamy się w budowę społeczeństwa opartego na wiedzy.

OFERTA EDUKACJYJNA SZKOŁYTechnikum Mechaniczne - 4 letnie

Zawód: Technik mechanik

Kwalifikacja:


Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Zawód: Technik mechatronik.

Zawód: Technik pojazdów samochodowych.

Szkoła branżowa 1 stopnia - 3 letnia

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zawód: Blacharz samochodowy

Zawód: Kierowca mechanik

Kształcenie dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ----- BEZPŁATNE ! -----

https://www.mechaniak.com.pl/uczniowie-sluchacze/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

Technik pojazdów samochodowych

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tryb nauczania
 • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)

Szkoła oferuje:

- 23 koła zainteresowań m.in. informatyczne, techniczne integracji z UE

- własną orkiestrę

- kabaret

- sekcje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki
Kursy, szkolenia i egzaminy

Zdobyte w Centrum wiadomości i umiejętności potwierdzone certyfikatami umożliwią uczniom, słuchaczom i kursantom znalezienie pracy na rynku krajowym i europejskim.
1.Kursy spawalnicze

tel. 85 65 12 534, 601 484 568

SZKOŁA


 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania gazowego, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,

 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrycznego elektrodą otuloną, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,

 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG, MIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,

 • Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze.


2. Kursy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

tel. 85 65 12 534, 601 484 568

SZKOŁA


 • Zajęcia symulacyjne OSN. Obsługa symulatora obrabiarki CNC, zapoznanie z podstawami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zapoznanie z narzędziami do programowania OSN,

 • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - tokarki TNC i frezarki FNC (Obrabiarki HAAS).


3.Komputerowe wspomaganie projektowaniatel. 85 65 12 534, 601 484 568
 • Obsługa programu i podstawy tworzenia dokumentacji technicznej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCAD 2000, Solid Edge oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej.


4.Kursy komputerowe

tel. 85 65 12 534, 601 484 568
 • Podstawy obsługi komputera. Nabycie umiejętności samodzielnej pracy na komputerze. Zapoznanie z komputerem i podstawowymi urządzeniami wejścia - wyjścia. System operacyjny WINDOWS,

 • Wykorzystanie technik komputerowych, praca z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Samodzielna obsługa programów przydatnych w pracy administracyjnej.


SZKOŁA
5.Kursy okresowe dla diagnostów

tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane w oparciu o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (diagnosta wykonujący badania techniczne musi nie rzadziej niż co dwa lata uczestniczyć w okresowym szkoleniu uzupełniającym) z dnia 28 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 208 z 12 grudnia 2002r. poz. 1769 § 4, pkt 1).


6.Kursy komputerowej diagnostyki samochodowej

tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Przeprowadzane w celu podniesienia kwalifikacji diagnostów pracujących na stacjach kontroli pojazdów w zakresie komputerowej diagnostyki samochodowej.


7. Kursy pomocy przedmedycznej

tel. 85 65 13 997, 795 515 150
 • Celem kursu jest zapoznanie uczestników z typowymi objawami najczęściej występujących obrażeń i zasadami postępowania z poszkodowanym. Kurs pomaga zapamiętać najważniejsze reguły zachowania się w nagłych wypadkach.


8.Kursy ratownictwa medycznego

tel. 85 65 13 997, 795 515 150

 • Kurs porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym, współpracą ze służbami ratowniczymi, planowaniem zabezpieczenia działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. Organizowany we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.


9. Szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe w zakresie bhp

tel. 85 65 13 997, 795 515 150

 • Przeprowadzane dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno-biurowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Organizowane i przeprowadzane we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 2 w Białymstoku

PROFIL MECHANICZNY

1. Obróbka ręczna:
 • trasowanie, piłowanie, gięcie i prostowanie, cięcie, wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, gwintowanie, nitowanie.


2.Obróbka skrawaniem:

Tokarki:
 • toczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych,

 • toczenie powierzchni kształtowych, nacinanie gwintów metrycznych, calowych, trapezowych,


Frezarki:
 • frezowanie powierzchni płaskich, rowków oraz powierzchni kształtowych,

 • frezowanie z wykorzystaniem podzielnicy oraz stołu obrotowego,

 • obwiedniowe frezowanie kół zębatych,


Szlifierki i ostrzałki:
 • szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych,

 • szlifowanie powierzchni płaskich, ostrzenie narzędzi skrawających.


Obrabiarki sterowane numerycznie:
 • frezowanie różnych powierzchni na obrabiarkach OSN

  Frezarki: BT 1050, HAAS TM1p, HAAS Mini Mill

 • toczenie różnych powierzchni na obrabiarkach OSN

  Tokarki: RAYO 165, HAAS ST10 - szt.2


3.Obróbka cieplna:
 • hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, pomiary twardości.


4.Spawalnictwo:
 • spawanie gazowe, łukowe elektrodami otulonymi, spawanie w osłonach gazów (MAG, MIG, TIG),

 • lutowanie twarde, cięcie termiczne i plazmowe, zgrzewanie.


6.Montaż:
 • demontaż, naprawa, montaż zespołów i mechanizmów.

PROFIL SAMOCHODOWY

1.Stacja kontroli pojazdów:
 • okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych

 • samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy,

 • okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli,

 • okresowe badania techniczne ciągników rolniczych.


Wyposażenie SKP (linia MAHA) pozwala precyzyjnie określić stan techniczny pojazdu:
 • ocena prawidłowości ustawienia kół jezdnych

 • stan układu hamulcowego

 • stopień przyczepności zawieszenia do podłoża

 • stopień zanieczyszczenia spalin

  2. Stanowiska napraw pojazdów:
  • skrzyni biegów i napędu,

  • napraw silników,

  • zawieszenia i układu hamulcowego,

  • geometrii zawieszenia i regulacji,

  • wymiany oleju i płynów,

  • blacharsko-lakierniczych,

  • elektromechaniki.


  3. Pracownia napraw i obsługi pojazdów ciężarowych "SCANIA",

  4.Lakiernia,

  5.Myjnia samochodowa.
  PRODUKCJA I USŁUGI  Centrum oferuje wykonanie po konkurencyjnych cenach:


  1. Części zamiennych do różnego rodzaju maszyn i urządzeń:
  • koła zębate,

  • różnego typu wałki,

  • różnego typu śruby i nakrętki,

  • tuleje, pierścienie, kołnierze,

  • inne wg potrzeb zamawiającego,


  2. Dysponujemy wolnymi mocami przerobowymi w zakresie:
  • obróbki tokarskiej,

  • obróbki frezarskiej, obróbki szlifierskiej,

  • obróbki na obrabiarkach CNC (frezarka FNC, tokarka TNC),

  • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,

  • prac ślusarskich i spawalniczych,

  • prac wiertarskich,

  • przecinania metali na piłach taśmowych,

  • innych wg potrzeb zamawiającego,


  3. Wykonujemy:
  • kraty, bramy (również przesuwne), ogrodzenia,

  • konstrukcje metalowe i różnego typu zabudowy metalowe,

  • kłódki uniwersalne (kilka typów),

  • ławki szkolne i parkowe,

  • kosze na śmieci,

  • badania techniczne pojazdów mechanicznych do 3,5 tony w tym zasilanych gazem,

  • naprawy pojazdów mechanicznych,

  • mycie i sprzątanie pojazdów,


  4. Nasze atuty to:
  • 100 - letnia tradycja,

  • fachowa kadra nauczycielska i pracownicza,

  • dobre wyposażenie w sprzęt i obrabiarki,

  • wiele obrabiarek wyposażonych w układy optoelektroniczne.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praktyki zawodowe organizowane w uzgodnionych okresach roku szkolnego oraz wakacji, mogą obejmować całe klasy lub grupy w zależności od realizowanych tematów w czasie od 1 do 8 tygodni.  1. Zapoznanie ze schematem organizacyjnym zakładu.

  2. Zapoznanie z organizacją biura technicznego i obiegiem dokumentacji.

  3. Komputerowe wspomaganie pracy technologa. Zajęcia na działach produkcyjnych i salach ćwiczeń - tematy realizowane w zależności od zawodu i specjalności.

 • Specjalizacje

  ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO AGD plastiki, garnki, akcesoria
  KOSZE NA ŚMIECI MIESZKANIOWE


  BUDOWLANA Pokrycia i akcesoria dachowe
  OBRÓBKA MECHANICZNA, OBRÓBKA BLACHARSKA

  BUDOWLANA Bramy i ogrodzenia
  PRZĘSŁA OGRODZENIOWE, BRAMY WJAZDOWE, PŁOTY METALOWE, OGRODZENIA METALOWE, BRAMY SEGMENTOWE, BRAMY PRZESUWNE, BRAMY PRZEMYSŁOWE, BRAMY PARKANOWE, BRAMY METALOWE, BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

  BUDOWLANA Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe
  KONSTRUKCJE STALOWE


  HUTNICZO METALOWA Obróbka plastyczna i cieplna
  OBRÓBKA METALI PLASTYCZNA, OBRÓBKA METALI CHEMICZNA, OBRÓBKA METALI CIEPLNA

  HUTNICZO METALOWA Hutnictwo stali
  KOŁNIERZE STALOWE, ŁAWKI METALOWE

  HUTNICZO METALOWA Spawalnictwo
  SPAWANIE RUR STALOWYCH, SPAWANIE W OSŁONIE GAZOWEJ, SPAWANIE STALI NIERDZEWNEJ

  HUTNICZO METALOWA Obróbka skrawaniem
  CIĘCIE POPRZECZNE BLACH, CIĘCIE STALI, CIĘCIE METALI, CIĘCIE NA PILE TAŚMOWEJ CNC, CIĘCIE METALI KOLOROWYCH, PRZECINANIE METALI, CIĘCIE BLACH, OBRÓBKA METALI SKRAWANIEM

  HUTNICZO METALOWA Galanteria metalowa
  NAKRĘTKI DO ŚRUB, ŚRUBY, ŚRUBY KWASOODPORNE, ŚRUBY HAKOWE, ŚRUBY DWUGWINTOWE, NAKRĘTKI KWASOODPORNE, KŁÓDKI

  HUTNICZO METALOWA Kowalstwo artystyczne, ślusarstwo
  WIERCENIA W METALU, ŚLUSARSTWO


  MASZYNY, URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE Przemysłu metalowego i hutniczego
  PIERŚCIENIE TŁOKOWE, KOŁA ZĘBATE


  MOTORYZACYJNA Diagnostyka samochodowa
  BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM, BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW, WYMIANA PŁYNÓW SAMOCHODOWYCH, WYMIANA OLEJÓW SAMOCHODOWYCH, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DIAGNOSTYKA ZAWIESZENIA, DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW, DIAGNOSTYKA PODWOZI, DIAGNOSTYKA NADWOZI, DIAGNOSTYKA GEOMETRII KÓŁ, DIAGNOSTYKA AMORTYZATORÓW

  MOTORYZACYJNA Samochody osobowe i dostawcze
  SAMOCHODY OSOBOWE, MECHANIKA SILNIKÓW DIESEL SAMOCHODY OSOBOWE, MECHANIKA SILNIKÓW DIESEL SAMOCHODY DOSTAWCZE, MECHANIKA SILNIKÓW BENZYNOWYCH SAMOCHODY OSOBOWE, MECHANIKA SILNIKÓW BENZYNOWYCH SAMOCHODY DOSTAWCZE, MECHANIKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MECHANIKA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

  MOTORYZACYJNA Elektryka i elektronika samochodowa
  ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

  MOTORYZACYJNA Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe
  LAKIERNICTWO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, LAKIERNICTWO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH, BLACHARSTWO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BLACHARSTWO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

  MOTORYZACYJNA Części zamienne do samochodów osobowych i dostawczych
  TULEJE AMORTYZATORÓW, TULEJE RESORÓW, TULEJE ROZRUSZNIKA, UKŁADY HAMULCOWE, UKŁADY WYDECHOWE SAMOCHODY DOSTAWCZE, UKŁADY WYDECHOWE SAMOCHODY OSOBOWE, SKRZYNIE BIEGÓW SAMOCHODY OSOBOWE, SKRZYNIE BIEGÓW SAMOCHODY DOSTAWCZE

  MOTORYZACYJNA Myjnie samochodowe
  MYJNIA SAMOCHODY OSOBOWE RĘCZNA, MYJNIA SAMOCHODY CIĘŻAROWE RĘCZNA


  NARZĘDZIA Ślusarskie
  STOŁY ŚLUSARSKIE


  NAUKA, OŚWIATA Kursy, szkolenia
  KURSY CNC, KURSY OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC, KURSY POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, NAUKA JAZDY, KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KURSY NA PRZECINACZA GAZOWEGO, KURSY DLA KADRY ROBOTNICZEJ, KURSY DLA KADRY KIEROWNICZEJ, KURSY OBSŁUGI PILAREK, KURSY PRAWA JAZDY, KURSY NA SPAWACZA, KURSY NA KARTĘ MOTO- I ROWEROWĄ, KURSY KOMPUTEROWE, KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

  NAUKA, OŚWIATA Szkolnictwo
  SZKOŁY ZAWODOWE PUBLICZNE, SZKOŁY ŚREDNIE PUBLICZNE


  OCHRONA, ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenia antywłamaniowe obiektów
  KRATY ZABEZPIECZAJĄCE


  PORZĄDKOWA Porządkowe usługi
  CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ


  ROLNICTWO, SADOWNICTWO, OGRODNICTWO Architektura ogrodowa
  ŁAWKI PARKOWE, ŁAWKI OGRODOWE


   

  Opinie

   
  dodaj opinię
    Schowek (0)

   
  Chcę korzystać z serwisu i wyrażam zgodę